(+30)23730 65577
info@xaralampidis.com
08:30 to 20:30  / Δευτέρα - Παρασκευή

ADR – Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

Πιστοποιητικό ADR
Είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, προβλέπεται στο προσάρτημα της Eurwnai Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), που κυρώθηκε με το Ν. 1741/87.

ADR: Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.

Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ποια είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;
Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2: Αέρια
Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Κατηγορίες διπλωμάτων ADR
Οι κατηγορίες των διπλωμάτων ADR είναι συνολικά οκτώ (8) και συμβολίζονται με το γράμμα Π. Η απόκτηση του διπλώματος ADR οποιασδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες προϋποθέτει την παρακολούθηση του αντίστοιχου προγράμματος εκπαίδευσης ή συνδυασμού αυτών και την επιτυχή εξέταση στις αντίστοιχες εξετάσεις. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα που νομιμοποιούνται να μεταφέρουν οι οδηγοί κάτοχοι διπλώματος ADR, εξαρτώνται από τη κατηγορία του διπλώματος ADR και παρουσιάζονται παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Π1 Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών και ραδιενεργών ουσιών
Π2 Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των ραδιενεργών ουσιών
Π3 Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών ουσιών
Π4 Συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα
Π5 Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών και ραδιενεργών ουσιών
Π6 Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των ραδιενεργών ουσιών
Π7 Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός των εκρηκτικών ουσιών
Π8 Συσκευασίες και βυτία με επικίνδυνα εμπορεύματα

Κατεβάστε τo εγχειρίδιο “Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων”

elGreek